Timing

In principe kan het gehele jaar door uw tuin aangelegd worden, behalve in tijden van vorst. Het voorjaar en najaar zijn de beste tijden voor het plaatsen van de beplanting. Voor het maken van een ontwerp moet u rekening houden met een doorlooptijd van vier tot vijf weken.
 
Wilt u al in de komende zomer genieten van uw nieuwe tuin, neemt u dan bijtijds contact op met Margreet Post. Zo is het voor haar mogelijk om na het maken van een ontwerp de aanleg van de tuin op tijd in te plannen.

Omhoog Omlaag