Werkwijze

Margreet Post verzorgt voor u de tuin van ontwerp tot oplevering van de tuin. Een volledig traject kent de volgende stappen:
 
Intakegesprek
Margreet Post komt eerst vrijblijvend bij u langs om inzicht te krijgen in uw wensen. Dit gebeurt aan de hand van een checklist. Daarnaast bekijkt zij de huidige situatie en de omgeving van uw huis en tuin. Op basis van dit gesprek ontvangt u een offerte, waarin werkwijze en bijbehorende kosten staan beschreven voor het maken van een ontwerp.
 
Ontwerp
Na akkoord met de offerte maakt Margreet Post een aantal schetsontwerpen voor uw tuin en bespreekt dit met u. Hierbij krijgt u een indicatie van de te gebruiken materialen (aard van beplanting, verharding, omheining, et cetera). Bij het ontwerp houdt Margreet Post rekening met het beschikbare budget, zodat u in de aanlegfase niet voor verrassingen komt te staan. Na bespreking van de schetsen maakt u een keuze en volgt het definitieve ontwerp op schaal.
 
Beplantingsplan
Bij het definitief ontwerp maakt Margreet Post een passend beplantingsplan. Dit is een aparte tekening. Hierbij ontvangt u een lijst met informatie over de toegepaste beplanting en een onderhoudsadvies.
 
Uitvoering
Indien u de aanleg uitbesteedt aan Margreet Post Tuinontwerpen, vraagt zij bij een aantal hoveniers offerte aan voor de uitvoering. Tijdens de aanleg van de tuin voert zij de regie en is zij aanspreekpunt voor u en de hovenier om de aanleg naarwens en volgens het ontwerp uit te voeren.
 
Oplevering
Tenslotte vindt aan het eind van de uitvoering de oplevering plaats van de tuin, waarbij de hovenier en Margreet Post aanwezig zijn.
 

Omhoog Omlaag